Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektrooniliste andmekogude teenuste ostutingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad ostutingimused kehtivad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi RIK) veebilehel www.rik.ee olevate järgnevate elektrooniliste andmekogude – e-äriregister, ekinnistusraamat, Euroopa Äriregister (EBR) (edaspidi Andmekogud) teenuste ostmisel deebetvõi krediitkaardiga pangalingi vahendusel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
  2. Kliendi ja RIKi vahelist õigussuhet reguleerivad käesolevad ostutingimused, kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, samuti RIKi poolt kehtestatud ning veebilehel www.rik.ee avaldatud või muul viisil RIKi poolt Kliendile tutvustatud teenusekirjeldused ning kasutusjuhendid ja – tingimused.
  3. Kliendil on õigus esitada pretensioon tasutud Andmekogude teenuse vastavuse kohta kahe tööpäeva jooksul pärast teenuse eest tasumist. Tähtaja möödumisel esitatud pretensioone ei arvestata.
  4. Käesolevate ostutingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et kasutab Andmekogude teenuste kasutamise teel saadud andmeid kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktidega, heas usus ja hoidudes RIKi või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest. Kliendil on keelatud kasutada andmeid õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
  5. Kliendil on kohustus järgida Andmekogudest saadud andmete töötlemisel kõiki kehtivaid isikuandmete kaitse nõudeid, sealhulgas piiranguid isikuandmete edastamiseks välisriikidesse.

 2. Hinnakiri
  1. Teenustasu kehtestatakse justiitsministri määrustega või RIK-i direktori käskkirjaga.
  2. Teenuste info ja hinnakiri on leitav aadressilt www.rik.ee.
  3. Ostetud e-äriregistri ja e-kinnistusraamatu andmeid saab 24h jooksul korduvalt tasuta pärida samalt IP-aadressilt.

 3. Ostukorv
  1. Ostukorv võimaldab Kliendil tasuda mitme teenuse eest korraga.
  2. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, kui Klient on klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.
  3. Teenuse ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
  4. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu.
  5. Ostu vormistamiseks tuleb ostukorv lehel valida tasumise viis.

 4. Privaatsuspoliitika
  1. Kaardiandmete edastamine toimub NETS Estonia AS serveri kaudu, mille puhul kasutatakse Kliendi ja NETS Estonia AS vahel alati turvalist ühendust. Andmeedastuse turvalisuse tagamiseks kasutatakse Kliendi ja E-Commerce Payment Gateway interneti liikluse vahel 128-bitist krüpteeringut SSLi (Secure Socket Layer), MasterCard SecureCode, Verified by Visa, mis tagab konfidentsiaalsete andmete edastamise turvalisuse ning takistab juurdepääsu kolmandatele isikutele.
  2. RIK ei näe sisestatud maksekaardi andmeid ja ei salvesta neid endale. Makse teostamiseks suunatakse Klient NETS Estonia AS turvalisse keskkonda, kus maksmise hetkel toimub kaardiandmete sisestus NETS Estonia AS serveris paiknevasse andmebaasi ning andmed säilitatakse ainult NETS Estonia AS paiknevas serveris. RIKil on juurdepääs vaid kaarditehingute aruandlusele, kuid puudub ligipääs täielikule kaardinumbrile.
  3. RIK ei kasuta Kliendi personaalseid andmeid (v.a. edastamiseks Kaardikeskusele kaarditehingu tegemiseks).

 5. RIK õigused ja kohustused
  1. RIK teeb kõik endast sõltuva, et tagada Andmekogude teenuste häireteta toimimine.
  2. RIK ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumisi ja teisi tehnilisi vigu.
  3. RIK-il on õigus kontrollida Andmekogude teenuste kasutamist Kliendi poolt ja esitada täitmiseks kohustuslikke järelepärimisi Andmekogude kasutamise seaduslikkuse kohta.
  4. Kliendil on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada Andmekogude turvalisust. RIK-il on õigus piirata Kliendi juurdepääsu Andmekogudele viivitamata juhul, kui RIK-il tekib kahtlus Kliendi toimingute turvalisuse osas.
  5. RIK-il on õigus teha seoses Andmekogude teenustega ühepoolselt mistahes muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusena muudetakse Andmekogude teenuste funktsionaalsust, disaini, struktuuri, internetiaadressi (URL), turvaelemente vms, samuti muuta või täiendada teenuste sisu või koosseisu või lõpetada mõne teenuse osutamine. Klienti teavitatakse vastavatest muudatustest RIK-i veebilehel www.rik.ee.

 6. Kontaktandmed
  Registrite ja Infosüsteemide Keskus,
  Lõkke 4, 19081, Tallinn, Eesti
  www.rik.ee
  Klienditoe telefon 680 3160
  Klienditoe tööaeg on E-R 9.00-17.00 (GMT+2)
  info@rik.ee