Otsing
?

Kataster/Kinnistu nr

Palun sisestage päringu tingimustest vaid üks parameeter katastritunnus või kinnistu number. Katastritunnus on kujul xxxxx:xxx:xxxx.

Aadress

Kinnistu otsimiseks aadressi järgi tuleb sisestada soovitud aadress või osa sellest.

Kood/Omaniku nimi

Palun sisestage päringu tingimustest vaid üks parameeter: isikukood, ühingu, sh korteriühistu registrikood või omaniku nimi. Omaniku järgi otsimiseks tuleb sisestada füüsilise isiku ees- ja perenimi või juriidilise isiku (äri)nimi (v.a viide õiguslikule vormile OÜ, AS jne). Sisestatud nime otsitakse omanike nimekirjast sisalduse järgi.

Kehtetu omanik

Kehtetu omaniku järgi otsimiseks tuleb esmalt täita isikukood, registrikood või omaniku nimi. Päringu tulemusena näidatakse isiku endised kinnistud.

Õigustatud isik

Päringu koostamiseks õigustatud isiku järgi tuleb esmalt täita isikukood, registrikood või omaniku nimi. Õigustatud isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole omanik, kuid kelle kasuks on registris kantud mõni õigus (nt hüpoteek).

x
Aadress
Kood/Omaniku nimi
Kataster/Kinnistu nr
Kehtetu omanik
Õigustatud isik