Otsing
?
Omaniku nime või koodi järgi kinnistu otsimiseks
tuleb e-kinnistusraamatusse sisse logida.
1610001 Kinnisasi 78401:101:1212 Betooni tn 11b, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 32456,0 m2 *
1610001 Kinnisasi 78401:101:1213 Betooni tn 11g, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10093,0 m2 *

Vali teenus

Loading...
Tasumisele kuulub 0.00 €

Vali Pank

Sihtotstarve

Tootmismaa 100%

Kood/Omaniku nimi

Nime või koodi järgi otsimiseks peab kasutaja olema autenditud.
Palun sisestage päringu tingimustest vaid üks parameeter: isikukood, ühingu, sh korteriühistu registrikood või omaniku nimi. Omaniku järgi otsimiseks tuleb sisestada füüsilise isiku ees- ja perenimi või juriidilise isiku (äri)nimi (v.a viide õiguslikule vormile OÜ, AS jne). Sisestatud nime otsitakse omanike nimekirjast sisalduse järgi.

Aadress

Kinnistu otsimiseks aadressi järgi tuleb sisestada soovitud aadress või osa sellest.

Kataster/Kinnistu nr

Palun sisestage päringu tingimustest vaid üks parameeter katastritunnus või kinnistu number. Katastritunnus on kujul xxxxx:xxx:xxxx.

x
Aadress
Kataster/Kinnistu nr
Kood/Omaniku nimi