Otsingu võimalused

Sulge
Ava
E-kinnistusraamatust saab andmeid pärida avalehel oleva otsingu välja kaudu või valides menüüst „Otsing“ ning kasutades detailsemat vormi. Kinnistu otsimiseks piisab, kui sisestate ühe päringu tingimuse.

Kinnistuid saab otsida järgmiste tunnuste järgi:
 • aadress,
 • katastritunnus,
 • füüsilise isiku täisnimi,
 • juriidilise isiku või avalik-õigusliku isiku nimi,
 • isikukood või registrikood,
 • kehtetu omanik,
 • õigustatud isik,
 • kinnistu number.

Kuidas otsida aadressi järgi?
Kinnistu otsimiseks aadressi järgi tuleb otsingu väljale sisestada soovitud aadress (näiteks: Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Tuleviku tn 10) või osa sellest (näiteks: Tuleviku 10 Kehra).

Vastavalt sisestatud tekstile kuvatakse kiirvalikusse kuni 20 sarnast aadressi. Saate valida loetelust korrektse aadressi või kohe vajutada nupule „Otsi“. Seejärel näidatakse vastuseks esmalt kuni 25 leitud kinnistut. Kui tulemusi on rohkem ja soovite näha kõiki, tuleb lehe all osas vajutada "Lae järgmised" või "Lae kõik".

Kui aadressi järgi otsides tulemusi ei leitud, siis soovitame kontrollida otsingu väljal olevat aadressi kirjapilti, vajadusel otsinguväljad tühjendada ning uuesti proovida.

Kuidas saab otsida katastritunnuse järgi?
Sooritades päringu katastriüksuse tunnuse alusel, ei ole võimalik kasutada teisi lisatingimusi (näiteks omaniku nime või aadressi). Katastritunnuse lahtrisse tuleb katastriüksuse tunnus sisestada vormingus: "XXXXX:XXX:XXXX".

Kuidas otsida omaniku järgi?
Omaniku järgi kinnistu leidmiseks tuleb sisestada üks parameetritest- isikukood, registrikood või omaniku nimi. Omaniku järgi pärides tuleb sisestada füüsilise isiku ees- ja perenimi või juriidilise isiku (äri)nimi (v.a viide õiguslikule vormile OÜ, AS jne).

Kuidas teha päring kehtetu omaniku järgi?
Kehtetu omaniku järgi otsimiseks tuleb esmalt täita isikukood, registrikood või omaniku nimi. Seejärel tuleb aktiivseks teha otsinguparameeter „Kehtetu omanik“. Päringu tulemusena näidatakse isiku endised kinnistud.

Kuidas saab otsida õigustatud isiku järgi?
Päringu koostamiseks õigustatud isiku järgi tuleb esmalt täita isikukood, registrikood või omaniku nimi. Seejärel tuleb aktiivseks teha otsinguparameeter „Õigustatud isik“.
Õigustatud isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole omanik, kuid kelle kasuks on registris kantud mõni õigus (nt hüpoteek).

Kuidas pärida kinnistu numbri järgi?
Koostades päringu kinnistu numbri järgi ei saa lisada teisi päringutingumusi, sest kinnistu number määrab kinnistu üheselt. Kinnistu numbriks on kinnistusjaoskonnas kinnistu avamisel antud number.

Kuidas kuvatakse päringu tulemused?
Esmalt näidatakse otsingutulemusena välja kuni 25 kinnistut, mille puhul on tasuta näha kinnistu number, kinnistu liik, katastritunnus, sihtotstarve, aadress, pindala ja eriomandi number.

Konkreetse kinnistu reale vajutades saab vaadata selle kinnistu detailandmeid - aadressi, omanikke, koormatise infot, Maa-ameti kaarti, Ehitisregistri andmeid jm.
Kui tulemusi on rohkem ja soov on näha kõiki, tuleb lehe all osas vajutada "Lae järgmised" või "Lae kõik".

Täiendava võimalusena saab päritud kinnistute paiknemist vaadata Maa-ameti kaardil, kui valida vaheleht „Tulemuste kaart“.

Registriosa detailvaade

Sulge
Ava
Kuidas saab vaadata registriosa detailvaadet?
Päringu tegemisel kuvatakse otsingutulemused kinnistute kaupa. Konkreetse kinnistu reale vajutades avaneb võimalus saada andmed jagude kaupa (aadressi, omaniku, koormatise info kohta) või kogu registri väljavõttena. Kodanikul tuleb andmete saamiseks pangalingi kaudu tasuda riigilõiv. Olles andmete eest tasunud kuvatakse registriosa detailvaade, mis sisaldab lisaks jagudele ka infot Ehitisregistri- ja ADS aadressiandmete ning Riigi kinnisvararegistri andmete kohta (kui viimase puhul on kinnistu omanikuks Eesti Vabariik).

Mida registriosa detailvaade sisaldab?
Iga kinnistu puhul saab vaadata jagude infot eraldi või avada korraga kogu registriosa.

Andmetega tutvumiseks on võimalik valida:
 • Aadressi info – sisaldab kinnistu I jao andmeid (kinnistu koosseis - pindala, sihtotstarve, piiratud asjaõigused, ühendamine ja jagamine, kinnistu osa liitmine ja eraldamine);
 • Omaniku info - sisaldab kinnistu II jao andmeid (omanike andmed, ühis- ja kaasomandi info);
 • Koormatise info - sisaldab kinnistu III ja IV jao andmeid (koormatised, kitsendused ja hüpoteegid);
 • Kogu registri info – sisaldab ühe väljavõttena I, II, III ja IV jao andmeid.

Vaata jagudes olevate andmete detailset kirjeldust.

Juhul kui registriosa on suletud, on detailvaates näha sulgemise märke tiitelleht, kus on kirjas kinnisasja sulgemise põhjus, kuupäev, toimingu aluseks olev dokument ning sulgemise toimingu teostaja.

Lisaks jagudele saab detailvaates tutvuda ehitisregistri- ja ADS aadressiandmetega ning Riigi kinnisvararegistri andmetega (kui viimase puhul on kinnistu omanikuks Eesti Vabariik).

Kuidas käib andmete eest tasumine?
Soovitud kinnistu leidmisel saab valida, milliseid andmeid osta soovite - kas aadressi, omaniku, koormatise infot või korraga kogu registriosa andmed. Valiku tegemise järel tuleb tutvuda ja nõustuda ostutingimustega. Seejärel on võimalik valida pank, mille kaudu soovite tasumiseks internetimakse teha. Kui pank on valitud, ilmub edasi minekuks nupp „Maksma“, mis viib teid ülekande tegemiseks soovitud internetipanka.

Peale makse edukat sooritamist tuleb valida „Tagasi kaupmehe juurde“, mis viib teid soovitud andmeteni. Konkreetse kinnistu andmed saate endale salvestada või kinnistusraamatus tutvuda nendega korduvalt ilma uuesti tasumata 24 tunni jooksul (kui päring on tehtud samalt IP-aadressilt).

Kuidas saab vaadata ehitisregistri andmeid?
Ehitisregistri andmed tulevad kaasa detailandmete vaatega, ehk kui olete tellinud ühe või mitu teenust - aadressi, omaniku, koormatise info või korraga kogu registriosa andmed. Andmed asuvad detailvaate vahelehel „Ehitisregistri andmed“, need pärinevad ehitisregistrist ning on informatiivsed. Antud vahelehe hoonete ja rajatiste tabelis kuvatakse järgmised andmed: ehitise nimetus (lingina), ehitisregistri kood, tüüp (hoone või rajatis), korruste arv (maksimaalne), omandi liik, ehitise staatus ja link ehitisregistrisse liikumiseks.

Kui katastriüksusel leiduvad ehitised, mis on kantud ehitisregistrisse ja eksisteerib seos katastriüksuse ja ehitise vahel, siis kuvatakse antud vahelehel ka katastriüksusel asuvate hoonete ja rajatiste loetelu. Hoonete ja rajatiste loetelu ülaosas kuvatakse katastriüksuste tunnused, mis on nimekirjas olevate hoonete ja rajatistega seotud.

Kuidas saab tutvuda ADS – aadressiandmetega?
ADS - aadressiandmed tulevad kaasa detailandmete vaatega, ehk kui olete tellinud ühe või mitu teenust - aadressi, omaniku, koormatise info või korraga kogu registriosa andmed – siis näete ühtlasi ka neid andmeid. Andmed asuvad kinnistu detailvaate vahelehel „Aadressiandmed“.

Kinnistusraamatu avalik päringusüsteem on liidestatud Maa-Ameti aadressiandmete süsteemiga, mille kaudu saab vaadata registriga seotud aadressi andmeid (täisaadress, objekti liik jm).
Juhul kui soovite kinnistu aadressi kohta rohkem infot, siis vajutage ADS_OID sinise koodi peale, mis suunab edasi Maa-Ameti lehele.

Kuidas on võimalik vaadata Riigi kinnisvararegistri andmeid?
Riigi kinnisvararegistri andmed tulevad kaasa detailandmete vaatega, ehk kui olete tellinud ühe või mitu teenust - aadressi, omaniku, koormatise info või korraga kogu registriosa andmed – siis näete ühtlasi ka neid andmeid.
Andmed asuvad kinnistu detailvaate vahelehel „Riigi kinnisvararegistri andmed“, pärinevad registrist https://riigivara.fin.ee/kvr ning on informatiivse sisuga.
Antud vahelehel on välja toodud: valitsemise algusaeg, riigivara valitseja (kood), valitsema volitatud asutus (kood) ning riigi kinnisvara kood (lingina).

Dokumendid

Sulge
Ava
Kinnistu dokumentidega tutvumiseks või volitamiseks tuleb esmalt e-kinnistusraamatusse siseneda kodaniku või lepingulise kliendina. Seejärel saab menüüst valida „Dokumendid“.
Antud menüüpunkt kajastab kinnistustoimikus sisalduvaid dokumente, andmeid, mille kohta on isikule tutvumiseks luba antud ja volituste infot.

Mida teha, kui soovitud dokumente ei näe?
Juhul kui dokumentidega tutvumiseks ei ole luba antud, saab isik registriosakonnale esitada tutvumistellimuse, milleks tuleb esmalt e-kinnistusraamatus üles otsida õige kinnistu ning seejärel valida registriosa detailvaates vaheleht „Dokumentide tellimine". Avanenud tutvumistellimuse loomise vormil tuleb täita tärniga märgitud väljad (nt tutvumise soov, õigustatud huvi põhjendus, e-posti aadress jm). Õigustatud huvi tõendamiseks on failina võimalik üles laadida vajalikud lisadokumendid.
Esitatud tutvumistellimus vaadatakse registriosakonna poolt läbi 5 päeva jooksul.

Kuidas saab teisi volitada enda dokumentidega tutvumiseks?
Kinnistu omanik saab volitada teisi füüsilisi isikuid enda kinnistu toimiku dokumentidega tutvumiseks, kui siseneda e-kinnistusraamatusse kodanikuna ID-kaardi või Mobiil-ID’ga. Seejärel saab valida menüüst „Dokumendid“ ja vahelehel „Minu kinnistustoimikud“ vajutada lingile „Volita“. Volitamise vormil tuleb täita kõik tärniga märgitud väljad, seejärel saab valida dokumendid, millele soovitakse juurdepääs anda ning lõpus tuleb volitus digitaalselt allkirjastada.

Kuidas saab hallata antud volitusi?
Enda antud volitustest saab ülevaate vahelehel „Antud volitused“. Samal lehel on võimalik vaadata, kellele ja millal volitus on antud, tutvuda koostatud volituse sisuga ning vajadusel volitus tagasi võtta.

Kuidas saab vaadata, kes on minule andnud õiguse enda kinnistu dokumentide nägemiseks?
Kasutaja saab näha volitusi, millega on talle antud õigus teisele isikule kuuluva kinnistu dokumentidega tutvumiseks, kui valida vaheleht „Volitustega kinnistu dokumendid“.

Ajalugu

Sulge
Ava
Milliseid andmeid saab ajaloo alt vaadata?
Menüüs olev valik „Ajalugu“ võimaldab vaadata e-kinnistusraamatus tehtud päringute ajalugu, arveid ja tasu arvestuse infot. Tehtud päringute ajaloona on välja toodud, milliseid kinnistuid ja aadresse/jagusid vaadati, päringute tegemise täpne aeg ja päringute koguarv. Arvete vahelehel näeb kõiki kinnistusregistriosa väljavõtete eest tasutud arveid.

Kuidas saab vaadata tehtud päringute ajalugu konkreetse ajavahemiku kohta?
Soovitud ajavahemiku saab määrata lehe alguses olevas otsinguvormis, sisestades kuupäevad formaadis "pp.kk.aaaa" või valides alguse ja lõpu aja kalendrist. Kuupäevade märkimise järel vajutada kõrval olevale nupule „Otsi“.

Kuidas saab otsida arveid?
Olles vahelehel „Arved“ saab määrata lehe alguses olevas otsinguvormis soovitud ajavahemiku. Alguse ja lõpu kuupäevad tuleb sisestada formaadis "pp.kk.aaaa" või valida juures olevast kalendrist.
Arve puhul kuvatakse arve number, kuupäev, infopäring, summa ja valuuta. Igal arvel on unikaalne number, mille abil saab klienditoelt vajadusel lisainfot küsida.

Mida sisaldab vaheleht „Tasu arvestus“?
Tasu arvestuse vahelehel näidatakse kasutajale kõiki tema arveid, mis on saadud registri andmete pärimiste eest. Tulemusena kuvatakse arve kuupäev, registriosa number, jao number ja arve summa. Samuti on ära märgitud otsitud perioodi lõppsumma. Tehes päringu kogu registri andmetele, kuvatakse tasu arvestusel arve kolmes osas - I jagu, II jagu ja III/IV jagu.

Kas ja kuidas saab ajaloo andmeid salvestada?
Jah, kõiki ajaloo andmeid saab salvestada. Tehtud päringute ülevaate saab oma arvutisse salvestada .csv formaadis või „Print“ valiku abil välja printida.
Arveid on võimalik salvestada PDF-failina ning tasu arvestamise väljavõtte saab endale sobivasse kohta alla laadida „Salvesta“ nupu abil.

Lepingu sõlmimine

Sulge
Ava
e-kinnistusraamatu lepingu sõlmimiseks tuleb täita RIK lepingutaotluse vorm ja esitada taotlus elektrooniliselt samas keskkonnas.

Sama lepingu raames saab üheaegselt kasutada e-kinnistusraamatut, e-äriregistrit, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja erinevaid XML-teenuseid.

Pärast lepingutaotluse täitmist saadab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) teile lepingu allkirjastamiseks (digitaalselt või paberkandjal).

Tutvu lepingu üldtingimustega
Lisainfo: 680 3160, info@rik.ee

Haldus

Sulge
Ava
Kodanikuna sisenenud isikutel on sellele lehel võimalik vaadata tehtud päringute statistikat ja kinnistusraamatu menetlusteateid. Info nägemiseks tuleb esmalt teha valik lehe alguses olevast otsingumoodulist.

Lepinguline kasutaja saab halduse valikus muuta e-kinnistusraamatusse sisenemise parooli, hallata enda asutuse kasutajaid ning vaadata päringute ajalugu ja tasu arvestust.

Mida sisaldab kinnistusraamatu teade?
Antud teates on kirjas teate koostamise aeg, saatmise viis, kättetoimetamise kinnitamise vajadus, kättetoimetamise aeg ja link teatele. Teate avamisel on näha teatele lisatud määrused ja kinnistusregistriosade lingid. Määrused on lisatud, kui kinnistamisavaldust ei saa täielikult või osaliselt rahuldada, esineb puudusi, mis takistavad kande tegemist või kui on vaja lahendada muid kinnistamismenetlusega seotud korralduslikke küsimusi, millega ei otsustata kande tegemist kinnistusraamatusse. Link registriosale aegub, kui registriosa väljatrükiga tutvumisest on möödunud rohkem kui 5 päeva. Sel juhul on kinnistu omanikul võimalik kinnistusregistriosa andmetega tutvuda e-kinnistusraamatus või riigiportaali kaudu.
E-kinnistusraamat kajastab teateid, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2008.

Kuidas saab lepinguline kasutaja vahetada parooli?
Parooli muutmiseks peab lepinguline kasutaja olema e-kinnistusraamatusse sisse loginud. Seejärel tuleb valida menüüst „Haldus“ ja otsingumoodulist „Paroolivahetus“. Parooli muutmisel küsitakse üks kord vana parooli ja kaks korda uut.

Kuidas on lepingulisel kasutajal võimalik hallata enda asutuse kasutajaid?
Info nägemiseks tuleb lepingulisel kliendil e-kinnistusraamatusse siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või kasutajanime ja parooliga. Seejärel tuleb valida menüüst „Haldus“ ja otsingumoodulist „Administreerimine“. Administreerimise valik viib kasutaja äriregistri teabesüsteemi poolele, kus on võimalik lepingupartneri kasutajaid muuta, lisada ja kustutada.

Kuidas saab lepinguline kasutaja vaadata oma asutuse päringute ajalugu?
Info nägemiseks tuleb lepingulisel kliendil e-kinnistusraamatusse siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või kasutajanime ja parooliga. Seejärel tuleb valida menüüst „Haldus“ ja otsingumoodulist „Päringute ajalugu“.
Päringute ajaloo valikus kuvatakse kõik asutuse kasutajate poolt tehtud otsingud ja registriosa detailvaate avamised. Kui konkreetset kasutajat otsingutingimustes ei valita, kuvatakse vastus kõigi asutuse kasutajate kohta. Tulemusi on võimalik salvestada XML formaadis.

Kuidas saab lepinguline kasutaja vaadata oma asutuse statistikat?
Info nägemiseks tuleb lepingulisel kliendil e-kinnistusraamatusse siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või kasutajanime ja parooliga. Seejärel tuleb valida menüüst „Haldus“ ja otsingumoodulist „Statistika“.
Statistikat saab vaadata algus- ja lõpukuupäeva järgi ning soovi korral konkreetse kasutaja kohta. Vastusena kuvatakse kuupäevade lõikes registriosa detailvaate avamine. Eraldi tuuakse välja päringute arv ja maksumus nii jagude lõikes kui kokku.